Available courses

GIS-kurs med QGIS som GIS-program för Kartoteks utbildning från och med höstterminen 2019. Kursen består av 10 övningar där övning 2-10 skall resultera i en rapport som bedöms på en 3 gradig skala, IG, G och VG. Kursen avslutas med en tentamen. Slutbetyget är en sammanvägning av rapporternas omdömen och tentaresultatet.

ARL313 VT 2020 Kursstart 23 jan 2020.