Available courses

ARL313 - GIS för arkeologer, HT22.

Under 10 GIS-övningar lär vi oss GIS-
programmet ArcMap10.8. Kursen
omfattar 15 hp.